O Przewodniczącym Jury 


  

Roger Hargrave urodził się w styczniu 1948 roku, w Leeds, w Anglii. Początkowo studiował sztuki piękne i przez pewien czas uczył malarstwa w angielskich szkołach państwowych. W latach 70-tych wykonywał klawesyny i szpinety, po czym  w szkole w Newark, w Anglii zdobył kwalifikacje lutnika. Doświadczenie w tej dziedzinie ugruntował w pracowni W.E. Hill & Sons London, gdzie restaurował włoskie instrumenty. Jako kierownik pracowni lutniczej Machold, w 1981 roku przeprowadził się do Niemiec, do Bremy. Stworzył tam jeden z najliczniejszych i najbardziej cenionych zespołów zajmujących się konserwacją instrumentów smyczkowych.

Cieszy się opinią lutnika budującego instrumenty o wyjątkowych walorach brzmieniowych, a jego praktyka konserwatorska przyczyniła się do tego, że wyróżniają się one także swym ascetycznym pięknem. W 1986 roku uruchomił własną pracownię, specjalizującą się zarówno w reprodukcjach wymagających szczególnej precyzji, jak i w nowoczesnych instrumentach, inspirowanych inspirowanych klasyczną włoską tradycją. Przez wiele lat uchodził za czołowego wykonawcę kopii. Zdobył wiele prestiżowych nagród, między innymi  Złoty Medal Triennale w Cremonie. Na jego instrumentach grają wybitni muzycy, koncertmistrzowie, znani soliści.

Jak wiadomo, jakość skrzypiec od początku do końca zależy od wysokiej jakości materiałów. Instrumenty Hargrave’a wykonane są z najlepszych wyselekcjonowanych materiałów. Większość używanego przez niego drewna ma ponad sto lat. Każdy instrument wyposażony jest w najlepszej jakości ręcznie robiony, bukszpanowy bądź hebanowy, garnitur. Podstrunnice wykonane są z najwyższej jakości wiekowego hebanu, które to drewno - choć drogie – powoduje, że wytrzymują one znacznie dłużej, niż te wykonane z łatwo dostępnych dziś (lecz gorszej jakości) drewien barwionych. Podczas procesu wyrabiania instrumentów wszystkie materiały są poddawane regularnym kontrolom jakości. Są wytwarzane zgodnie z tradycją i doświadczeniem, które Hargrave zdobył w czasie niemal czterdziestu lat swojej pracy. Warto jednak nadmienić, że lutnik nie odrzuca możliwości, jakie oferują mu współczesne narzędzia. 

Od połowy lat 80-tych Hargrave jest cenionym jurorem międzynarodowych konkursów skrzypcowych, a także prelegentem na międzynarodowych sympozjach skrzypcowych. Od ponad 20 lat współpracuje na stałe z magazynem Strad. Opublikował wiele książek oraz liczne artykuły dotyczące historii włoskiego lutnictwa oraz metod pracy jego najznamienitszych przedstawicieli.

W 1994 roku przyczynił się do zorganizowania wystawy prac mistrza z Cremony - Giuseppe Guarneri del Gesù, która odbyła się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Przy okazji wystawy w 1998 roku ukazały się dwie książki o życiu i twórczości tego lutnika. Zawierają one techniczne i poglądowe rysunki Hargrave'a, które wraz z jego rozprawą o drodze twórczej Guarneriego del Gesù podniosły istotnie wartość tej publikacji. Obecnie Hargrave podjął pracę nad obszerną monografią lutników ze szkoły kremońskiej.

Mimo intensywnej działalności naukowo-dydaktycznej Hargrave jest nadal czynnym lutnikiem.
       

Roger Hargrave jest członkiem:

  • EILA - Entante Internationale Des Maitres Luithiers Et Archetiers D'Art. (Internationale Vereinigung der Geigenbau und Bogenbaumacher-Meister ; International Society of Violin and Bow Makers).
  • British Violin Makers Association. BVMA.
  • Violin Society of America. VSA.
  • Verband Deutscher Geigen und Bogenbaumeister VDG.


 Roger Hargrave - oficjalna strona www