IV Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 4-14 V 1972 r.Na IV Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego nadesłano 158 skrzypiec z 20 państw Europy, Azji, Ameryki Południowej i Północnej: z Argentyny (2), Austrii (1), Belgii (1), Bułgarii (10), Czechosłowacji (8), Francji (1), Holandii (5), Japonii (3), Jugosławii (1), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (18), Niemieckiej Republiki Federalnej (12), Polski (43), Portugalii (4), Rumunii (5), Szwajcarii (3), Turcji (4), USA (2), Węgier (8), Włoch (8) i ZSRR (19).

Przeczytaj o IV Konkursie (PDF, 636 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Włodzimierz Kamiński (przewodniczący)

Skrzypkowie:
Irena Dubiska – Polska
Jadwiga Kaliszewska – Polska
Zenon Płoszaj – Polska (sekretarz)

Lutnicy:
Jean Bauer – Francja (wiceprzewodniczący)
Władimir Bystrożynski – ZSRR
Vila Kuzel – CSRS
Renato Scrollavezza – Włochy
Eckart Richter - NRD
Józef Świrek – Polska
Walter Voigt - NRD


LAUREACI

I nagroda: Domingos F. Capela – Portugalia
II nagroda: Domingos F. Capela – Portugalia
III nagroda: Antonio Capela – Portugalia
IV nagroda: Antonio Capela – Portugalia, Kurt Gütter – NRD
V nagroda: Anatolij Koczergin – ZSRR, Mieczysław Bielański – Polska