V Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 30 VI-10 VII 1977 r.125 lutników
z 19 krajów przysłało 205 skrzypiec; z Austrii (2), Belgii (2), Bułgarii (15), Czechosłowacji (21), Francji (2), Japonii (18), Jugosławii (5), Holandii (3), Kanady (2), NRD (14), Norwegii (1), Polski (44), RFN (20), Rumunii (5), Szwajcarii (5), USA (1), Włoch (11), Węgier (9) i ZSRR (25).

Przeczytaj o V Konkursie (PDF, 280 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Włodzimierz Kamiński (przewodniczący)

Renato Scrollavezza – Włochy
Louis Poulet – Belgia (wiceprzewodniczący)
Boris Dobrochotow – ZSRR
Max Millant – Francja
Jadwiga Kaliszewska – Polska
Włodzimierz Kamiński – Polska
Jerzy Wielbut – Polska
Zenon Płoszaj – Polska (sekretarz)
Eckart Richter – NRD
Premysl Spidlen – Czechosłowacja
Karl Roy – RFN
Józef Świrek – Polska


LAUREACI

I nagroda: Józef Bartoszek – Polska
II nagroda: Kurt Gütter – NRD
III nagroda: Tomaš Pilař – Czechosłowacja
IV nagroda: Tomaš Pilař – Czechosłowacja, Józef Bartoszek – Polska
V nagroda: Kurt Gütter – NRD, Franciszek Marduła – Polska