II Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 15-30 V 1962 r.


Z woli organizatorów: Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego i Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników, Konkurs miał trzy etapy. Po wstępnej ocenie, do drugiego etapu zakwalifikowano 92 instrumenty w pełni odpowiadające regułom regulaminu i oceniono ich walory dźwiękowe oraz kunszt sztuki lutniczej, a w etapie finałowym — publicznym przesłuchaniom na estradzie — poddano 15 skrzypiec (w tym 7 czechosłowackich!). O przyznaniu nagród zadecydowała suma punktów, uzyskanych przez instrument w drugiej i trzeciej eliminacji. 92 lutników z 12 państw nadesłało na Konkurs 140 instrumentów: z Bułgarii (11), Czechosłowacji (52), Francji (1), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (19), Niemieckiej Republiki Federalnej (2), Norwegii (4), Polski (27), Szwecji (3), USA (1), Węgier (8), Włoch (10) i ZSRR (2).

Skład jury tworzyli: skrzypaczki Irena Dubiska i Eugenia Umińska (Polska), wiolonczelista Boris Dobrochotow (ZSRR), altowiolista Louis Poulet (Belgia) — wiceprzewodniczący oraz lutnicy Jean Bauer (Francja), Leandro Bisiach (Włochy), Ferdinand W. Jaura (NRF), Hermann Meinel (NRD), Marian Niewczyk (Polska) — sekretarz, Karel Pilar (Czechosłowacja) i Józef Świrek (Polska).

Przeczytaj o II Konkursie (PDF, 344 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Tadeusz Wroński (przewodniczący)

Irena Dubiska (skrzypaczka) - Polska
Eugenia Umińska (skrzypaczka) - Polska
Boris Dobrochotow (wiolonczelista) - ZSRR
Louis Poulet (altowiolista) – Belgia (wiceprzewodniczący)

Lutnicy:
Jean Bauer – Francja
Leandro Bisiach – Włochy
Ferdinand W. Jaura – NRF
Herman Meinel – NRD
Marian Niewczyk – Polska (sekretarz)
Karel Pilař – Czechosłowacja
Józef Świrek – Polska

LAUREACI

I nagroda: Vladimir Pilař – Czechosłowacja, Přemysl Špidlen – Czechosłowacja
III nagroda: Přemysl Špidlen – Czechosłowacja, Renato Scrollavezza – Włochy, Sesto Rocchi – Włochy