III Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 15-24 IX 1967 r.O rozwoju Międzynarodowych Konkursów Lutniczych im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i coraz większym ich znaczeniu, świadczy fakt, iż na ich trzecią edycję nadesłano 155 instrumentów, zbudowanych przez 105 lutników w 20 państwach: z Argentyny (1), Belgii (2), Bułgarii (9), Czechosłowacji (25), Hiszpanii (2), Holandii (2), Japonii (3), Meksyku (3), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (7), Niemieckiej Republiki Federalnej (6), Norwegii (5), Polski (34), Portugalii (2), Rumunii (3), Szwecji (1), USA (4), Turcji (4), Węgier (12), Włoch (10) i z ZSRR (20).

Przeczytaj o III Konkursie (PDF, 520 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Tadeusz Wroński (przewodniczący)

Irena Dubiska (skrzypaczka) – Polska
Eugenia Umińska (skrzypaczka) – Polska
Boris Dobrochotow (wiolonczelista) – ZSRR

Lutnicy:
Leandro Bisiach – Włochy (wiceprzewodniczący)
Wilhelm Gärtner – Szwecja
Eugeniusz Gosiewski – Polska (sekretarz)
Vladimir Pilař – CSRS
René Quenoil – Francja
Helmut Seidl – NRD
Józef Świrek – Polska
Walter Voigt – NRF

LAUREACI

I nagroda: nie przyznano
II nagroda: Přemysl Špidlen – Czechosłowacja, Antonio Capela – Portugalia, Renato Scrollavezza - Włochy
III nagroda: Piotr Kubas – Polska
IV nagroda: Antonio Capela – Portugalia