VII Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 2-11 V 1986 r.


166 instrumentów z 17 krajów: z Belgii (1), Bułgarii (1), Chin (3), Czechosłowacji (9), Francji (1), Japonii (13), Kanady (4), NRD (7), Norwegii (2), Polski (63), Portugalii (2), RFN (2), Rumunii (1), Turcji (1), USA (1), Włoch (17) i ZSRR (38), nadesłano na siódmą edycję Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Skład jury tworzyli: skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska i Zenon Płoszaj z Polski oraz Władimir Grigoriew z ZSRR, a także lutnicy: Józef Bartoszek — Polska, Antonio Capela — Portugalia, Apostol Kaloferov — Bułgaria, Anatolij Korczegin — ZSRR, Gio Batta Morassi — Włochy, Soroku Murata — Japonia, Jan Pawlikowski — Polska, Eckart Richter — NRD, Karl Roy — RFN, Premysl Spidlen — Czechosłowacja.

Przeczytaj o VII Konkursie (PDF, 404 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Włodzimierz Kamiński (przewodniczący)

Skrzypkowie:
Jadwiga Kaliszewska – Polska
Zenon Płoszaj – Polska
Władimir Grigoriew – ZSRR

Lutnicy:
Józef Bartoszek – Polska
Antonio Capela – Portugalia
Apostol Kaloferow – Bułgaria
Anatolij Koczergin – ZSRR
GioBatta Morassi – Włochy
Soroku Murata – Japonia
Jan Pawlikowski – Polska
Eckart Richter – NRD
Karl Roy – RFN
Přemysl Śpidlen – Czechosłowacja

LAUREACI

I nagroda: Jan Bobak – Polska
II nagroda: Lorenzo Marchi – Włochy
III nagroda: Jerzy Piórko – Polska
IV nagroda: Junji Matsuoka - Japonia, Shinya Mochizuki – Japonia