Podziękowania Marka Pielaszka
– Prezesa Związku Polskich Artystów Lutników: