Procedury dostarczania instrumentów
na 12. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego:

                 
1. Termin dostarczenia instrumentów na Konkurs:

Instrumenty należy przesłać do dnia 7 kwietnia 2011r. lub bezpośrednio dostarczyć przez zaufaną osobę do siedziby Konkursu Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu do dnia 27 kwietnia 2011r.

Adres siedziby Konkursu:
12. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Stary Rynek 45
61-772 Poznań

2. Sposoby dostarczania instrumentów do Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu:      

1) Przesyłka
- przesyłka kurierska /paczka + futerał/
- przesyłka pocztowa /paczka + futerał/ 

W celu usprawnienia odbioru nadawanych na Konkurs instrumentów organizatorzy proszą o powiadomienie Biura Konkursu (najpóźniej dzień przed wysyłką, email: violinmaker@wieniawski.pl) o miejscu i terminie nadania przesyłki, ilości nadanych instrumentów oraz rodzaju przesyłki. 

2) Dostarczenie przez zaufaną osobę do siedziby Konkursu /futerał/:

Warunki przyjmowania instrumentów przez Organizatorów Konkursu:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00,  lub po wcześniejszym bezpośrednim uzgodnieniu z pracownikami Muzeum Instrumentów Muzycznych, obsługującymi Konkurs (minimum dzień przed planowanym terminem dostarczenia skrzypiec na Konkurs): 

Kontakt:
Elżbieta Aleksińska – Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
tel. 662 272 364
e.aleksinska@mnp.art.pl

Katarzyna Kułagowska-Urbaniak – Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
tel. 61 852 26 42 wew. 17
tel. 793 489 505
violinmaker@wieniawski.pl

3.  Tryb przyjmowania instrumentów:

1) osoby upoważnione: Elżbieta Aleksińska (mąż zaufania) – osoba rejestrująca przesyłkę, oraz lutnicy-konserwatorzy Muzeum Instrumentów Muzycznych

Przesyłkę z instrumentem rozpakowuje się w obecności Elżbiety Aleksińskiej – męża zaufania dokonującego rejestracji, Katarzyny Kułagowskiej-Urbaniak – przedstawiciela Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego oraz lutników-konserwatorów, sprawdzających stan zachowania skrzypiec po transporcie

2) przyjęcie instrumentu zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do rejestru

3) w razie uszkodzenia instrumentu, w oparciu o pisemną zgodę właściciela załączoną do koperty „A”, lutnik-konserwator dokonuje stosownej naprawy

4. Przechowywanie instrumentów:

1) Zamknięte koperty "A" z godłem właściciela deponowane są w sejfie, do którego klucz ma wyłącznie Pani Elżbieta Aleksińska – mąż zaufania ze strony Muzeum Instrumentów Muzycznych

2) Instrumenty, do momentu montażu na stelażach konkursowych, przechowywane są w osobnym, zabezpieczonym stosownymi systemami, pomieszczeniu

5. Umieszczenie na ekspozycji:

1) Na dwa tygodnie przed Konkursem instrumenty umieszczone zostają na stelażach konkursowych wg właściwej numeracji, celem ustabilizowania stroju i warunków mikroklimatycznych

2) Od tego momentu następuje stałe utrzymanie stroju i szczególna stała kontrola stanu zachowania skrzypiec (ustawienie podstawka, duszy, kołków i lakieru) i bezpieczeństwa

6.  Karnet ATA

Uczestników 12. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego dostarczających instrumenty na Konkurs z krajów spoza Unii Europejskiej informujemy o konieczności wykupienia karnetu ATA –  specjalnego międzynarodowego dokumentu celnego, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną. 

Uwaga: Z zastosowaniem jednego karnetu ATA można przewieźć przez granicę wiele instrumentów. Szczegóły >