Lidia Grzanka-Urbaniak



Lidia Grzanka-Urbaniak w 2012 r.


Lidia Grzanka-Urbaniak
- wiolonczelistka i pedagog, od najmłodszych lat związana z Wrocławiem. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Zdzisława Butora. Współpracowała z wieloma  pedagogami wiolonczeli, m.in z Michaelem Flaksmanem, Kazimierzem Wiłkomirskim, Milosem Sadlo. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, na Węgrzech. Jest laureatką konkursów solowych i kameralnych, zdobywczynią nagród na konkursach takich jak Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. D. Danczowskiego w Poznaniu (III nagroda), Międzynarodowy Konkurs Kameralny w Colmar (Francja), Ogólnopolski Konkurs Kameralny we Włocławku (I nagroda).

 Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Leopoldinum – do 1996 roku była jej koncertmistrzem. Współpracowała w charakterze koncertmistrza wiolonczel z wieloma orkiestrami, takimi jak: Menuhin Festival Orchestra, Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Kameralna, Sinfonia Helvetica. Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Wratislavia, w której pracuje od 1996 roku. Wielokrotnie występowała jako solistka i kameralistka na festiwalu „”Musique et Amitie”” w Szwajcarii. W 1996 roku wystąpiła w Spivey Hall w Atlancie (USA) na galowym koncercie z okazji przystąpienia Polski do NATO. Współpracowała z takimi artystami jak Sir Yehudi Menuhin, James Galway, Karol Teutsch, Krystian Zimerman, Bartosz Bryła, Janusz Olejniczak, Urszula Kryger, Ewa Pobłocka, Jan Stanienda, Stefan Kamasa.

Stale koncertuje jako solistka i kameralistka. Występowała wielokrotnie m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Norwegii, Danii, Czechach, Słowacji, Rosji, Iraku, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Meksyku. Dokonała wielu prawykonań muzyki współczesnej, nagrywała dla firm TONPRESS CD, KOS RECORDS, ZUK RECORDS, DUX, SONORIS, OPUS, CD Accord oraz dla potrzeb PR i TV.

Prowadzi szeroką działalność pedagogiczną na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie w latach 1993-2005 r. pełniła również funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Wśród jej wychowanków są laureaci konkursów krajowych i zagranicznych, absolwenci mistrzowskich studiów podyplomowych i studiów doktoranckich. W 2000 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł naukowy profesora nauk muzycznych. Jest jedyną kobietą profesorem zwyczajnym wiolonczeli w Polsce. Jako juror uczestniczy w pracach jury przesłuchań oraz konkursów ogólnopolskich i zagranicznych. Wykładowca mistrzowskich kursów interpretacji w Polsce, Austrii, USA i Kanadzie. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA.

[2012]