III Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy
im. Dezyderiusza Danczowskiego
Poznań, 7-13 XI 1983


JURY

Honorowy Przewodniczący: Kazimierz Wiłkomirski
Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Zdzisław Butor
Piotr Czerwiński
Zdzisław Firlej
Wiktor Gadziński
Witold Herman
Wenancjusz Kurzawa
Kazimierz Michalik
Tadeusz Pelczar
Stanisław Pokorski
Roman Suchecki

LAUREACI

I nagroda: Andrzej Bauer
II nagroda: Piotr Janosik
III nagroda: Paweł Frejdlich, Tomasz Strahl, Ewa Katarzyna Miecznikowska

PROGRAM

ETAP I
1. J. S. Bach – Preludium z VI Suity D-dur na wiolonczelę solo,
2. A. Piatti - jeden z kaprysów z op.25 na wiolonczelę solo do wyboru spośród nr-2-12
lub D. Popper – Jedna etiuda ze zbioru 40 Etiud op.73 – do wyboru spośród nr. nr 7, 9, 12, 13, 17, 20, 29, 33, 38 i 39,
3. Jedna Sonata do wyboru kandydata z następujących:
L. Bocherini – VI Sonata A-dur,
Fr. Francoeur – Sonata E-dur,
P. Locatelli – Sonata D-dur, .
Valentini – Sonata E-dur

ETAP II
1. Jedna Sonata z następujących:
L. van Beethoven – Sonata A-dur op.69,
Sonata C-dur op.102 nr 1,
Sonata D-dur op.102 nr 2
J. Brahms – Sonata e-moll op.38,
Sonata F-dur op.99
Fr. Chopin – Sonata g-moll op.65
Fr. Schubert – Sonata a-moll (“Arpegione”)
2. Utwór o charakterze wirtuozowskim kompozytora XIX lub XX wieku, o czsie trwania nie przekraczającym 10 minut.
3. A. Szałowski – Aria i Burleska na wiolonczelę i fortepian.

ETAP III
Jeden utwór na wiolonczelę z towarzyszeniem fortepianu do wyboru spośród następujących:
P. Czajkowski – Wariacje „Rococo” op.33,
A. Dvorak – koncert h-moll op.104,
J. Haydn – Koncert C-dur i Koncert D-dur op.101,
P. Hindemith – Koncert,
R. Schumann – Koncert a-moll op.129,
D. Szostakowicz – I Koncert Es-dur op.110,
K. Wiłkomirski – Symfonia koncertująca.