II Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy
im. Dezyderiusza Danczowskiego
Poznań, 19-26 XI 1978


JURY

Honorowy Przewodniczący: Kazimierz Wiłkomirski
Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Zdzisław Butor
Wiktor Gadziński
Paweł Głombik
Edward Krysta
Wenancjusz Kurzawa
Joachim Marczyński
Kazimierz Michalik
Józef Mikulski
Andrzej Orkisz
Zenon Płoszaj
Arnold Rezler
Roman Suchecki

LAUREACI

I nagroda: Wanda Głowacka
II nagroda: Bożena Sławińska-Rychert
III nagroda: Zdzisław Łapiński, Lidia Grzanka

PROGRAM

ETAP I
1. J. S. Bach – Preludium z IV Suity Es-dur
2. D. Popper – jedna z 40 Etiud op.73 względnie A. Piatti – jeden z Kaprysów op. 25
3. Jedna spośród podanych Sonat:
L. Boccherini – jedna z Sonat
G. P. Breval – Sonata G-dur
Fr. Francoeur – Sonata E-dur
P. Locatelli – Sonata D-dur
G. Valentini – Sonata E-dur

ETAP II
1. Jedna z następujących sonat:
L. van Beethoven – jedna z Sonat
J. Brahms – Sonata e-moll op.38 lub Sonata F-dur op.99
F. Chopin – Sonata
F. Mendelssohn – II Sonata
F. Schubert - Sonata a-moll “Arpeggione”
2. Jedna z Sonat kompozytora XX wieku spośród następujących:
A. Britten – Sonata C-dur op.63
Cl. Debussy – Sonata (1914 r.)
A. Honnager – Sonata
D. Kabalewski – Sonata
S. Prokofiew – Sonata C-dur op.119
L. Różycki – Sonata
I. Strawinski – Suita włoska
D. Szostakowicz – Sonata d-moll op.40
lub inna dowolnie wybrana przez kandydata spośród pozycji z XX wieku.

ETAP III
Jeden dowolnie wybrany koncert wiolonczelowy z towarzyszeniem fortepianu.
Do pozycji koncertowych włącza się ponadto: Wariacje „Roccoco” P. Czajkowskiego.