I Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy
im. Dezyderiusza Danczowskiego
Poznań, 17-23 XI 1974


JURY

Przewodniczący: Kazimierz Wiłkomirski

Zdzisław Butor
Renard Czajkowski
Wiktor Gadziński
Jadwiga Kaliszewska
Joachim Marczyński
Józef Mikulski
Tadeusz Pelczar
Zenon Płoszaj
Arnold Rezler
Roman Suchecki

LAUREACI

I nagroda: Cecylia Barczyk
II nagroda: Tadeusz Wojciechowski
III nagroda: -


PROGRAM

ETAP I
1. J. S. Bach – Preludium i Fuga z V Suity c-moll na wiolonczelę solo
2. D. Popper – 1 kaprys (do wyboru kandydata)
3. A. Piatti – 1 kaprys (do wyboru kandydata)

ETAP II
1. Jedna sonata na wiolonczelę i fortepian do wyboru spośród następujących:
P. Locatelli – Sonata D-dur
T. Valentini – Sonata E-dur
Fr. Francoeur – Sonata E-dur
L. Boccherini – dowolna sonata
2. Jedna sonata na wiolonczelę i fortepian do wyboru spośród następujących:
L.v. Beethoven – dowolna sonata
J. Brahms – dowolna sonata
Cl. Debussy – Sonata na wiolonczelę i fortepian
Fr. Chopin – Sonata g-moll

ETAP III
Jeden z następujących utworów do wyboru kandydata:
R. Schumann – koncert a-moll
A. Dworzak – Koncert h-moll
A. Honneger – Koncert
S. Prokofiew – Symfonia koncertująca
P. Czajkowski – Wariacje „Roccoco”