IV Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy
im. Dezyderiusza Danczowskiego
Poznań, 8-14 XI 1987


JURY

Honorowy Przewodniczący: Kazimierz Wiłkomirski
Przewodniczący: Kazimierz Michalik

Piotr Czerwiński
Wiktor Gadziński
Paweł Głombik
Witold Herman
Jadwiga Kaliszewska
Wenancjusz Kurzawa
Tadeusz Pelczar
Zenon Płoszaj
Stanisław Pokorski
Roman Suchecki


LAUREACI

I nagroda: Katarzyna Drzewiecka
II nagroda: Piotr Hausenplas
III nagroda: Maciej Mazurek, Dorota Maria Imiełłowska

PROGRAM

ETAP I
1. J. S. Bach – Preludium z IV, V lub VI Suity na wiolonczelę solo.
2. A. Piatti – jeden z Kaprysów z op. 25 na wiolonczelę solo wybrany spośród nr 2-12
lub D. Popper – jedna Etiuda ze zbioru 40 Etiud na wiolonczelę solo wybranych z nr. nr 7, 9, 12, 13, 17, 20, 29, 33, 35, 38, 39,
3. Jedna Sonata do wyboru z następujących:
L. Boccherini – VI Sonat A-dur,
J. B. Breval – Sonata G-dur,
Fr. Francoeur – Sonata E-dur;
P. Locatelli – Sonata D-dur
lub G. Valentini – Sonata E-dur.
4. W. Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo.

ETAP II
1. Jedna Sonata z następujących:
L. van Beethoven – Sonata A-dur op.69, Sonata C-dur op.102 nr 1, Sonata D-dur op.102 nr;
2. K. Wiłkomirski: Symfonia Koncertująca, część I,
3. Dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim kompozytora XIX lub XX wieku o czasie trwania nie przekraczającym 10 minut.

ETAP III
Jeden utwór na wiolonczelę z towarzyszeniem fortepianu, do wyboru z następujących:
G. Bacewicz – I Koncert,
P. Czajkowski - Wariacje „Rococo” op.33,
A. Dvorak – Koncert,
E. Elgar – Koncert,
J. Haydn – Koncert C-dur lub Koncert D-dur op.101 (oprac. M. Gendrou),
A. Honeger – Koncert,
E. Lalo – Koncert,
C. Saint-Saens – Koncert, 
R. Schumann – Koncert a-moll op.129,
D. Szostakowicz – I Koncert Es-dur op.110.