Stanisław FirlejStanisław Firlej w 2012 r.


Stanisław Firlej w wieku lat dziesięciu pobierał lekcje gry na wiolonczeli u prof. T. Tułasiewicza, a później w Liceum Muzycznym w Poznaniu w klasie prof. Z. Wojciechowskiej. Studia odbywał w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie pod kierunkiem prof. Galiny Kozłowej i Natalii Gutman. Później ukończył jeszcze Letnią Akademię Muzyczną "Accademia Chigiana" w Sienie w klasie Andre Navarry. 

Zadebiutował w Sankt Petersburgu wykonując z orkiestrą Konserwatorium Koncert wiolonczelowy B-dur L. Boccheriniego, po uzyskaniu I nagrody za najlepsze wykonanie tego utworu na konkursie ogłoszonym przez uczelnię. Później otrzymał V nagrodę na Międzynarodowym Konkursie "Gaudeamus" w Rotterdamie w kategorii duetu z pianistką A. Wesołowską-Firlej. Duet ten koncertował w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, a także na wielu znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. W latach 1976 – 1984 Stanisław S. Firlej był koncertmistrzem i solistą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyr. K. Teutscha, z którą koncertował w wielu krajach świata. Dokonał licznych nagrań muzyki wiolonczelowej, utworów takich jak: Sonata "Arpeggione" F. Schuberta z pianistą P. Badurą-Skodą, utwory kameralne na wiolonczelę i fortepian F. Chopina oraz miniatury wiolonczelowe, a także wszystkie tria fortepianowe F. Schuberta z Rubinstein – Trio. Nagrywał także muzykę kameralną z takimi artystami, jak J. Olejniczak, W. Brodski, B. Nowicki i B. Bryła. W sezonie artystycznym 2004 – 2005 prowadził klasę wiolonczeli w Keimyung University w Daegu w Korei Południowej.

Stanisław Firlej jest także założycielem łódzkiej orkiestry kameralnej Polish Camerata, z którą odbył wiele tournée koncertowych, m.in. w Hiszpanii, Francji i Holandii.

Artysta jest profesorem zwyczajnym i prowadzi klasy wiolonczeli w Akademiach Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu.

[2012]