Dominik PołońskiDominik Połoński w 2011 r.


Dominik Połoński
(ur. 17 czerwca 1977 w Krakowie) wybitny polski wiolonczelista, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Stanisława Firleja oraz Escuela Superior de Musica Reina Sofia w Madrycie. Brał udział w kursach mistrzowskich w Londynie, Berlinie, Los Angeles. Zwycięzca VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (1997). Laureat kilkunastu konkursów, w tym sześciu międzynarodowych - m.in. zdobył pierwszą nagrodę w Yamaha Music Foundation of Europe (1998), Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi (2000), New Talent International Competition w Bukareszcie (2002). Laureat Paszportu Polityki w 2002 roku. Był członkiem Polskiej Orkiestry Festiwalowej Krystiana Zimermana, z którą odbył światowe tournee. Jest asystentem w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Jako dziennikarz i felietonista muzyczny współpracuje m.in.: z Polskim Radiem i „Ruchem Muzycznym”, międzynarodowymi konkursami wykonawczymi oraz festiwalami muzyki klasycznej, np: Międzynarodowym Konkursami im. W. Lutosławskiego i Międzynarodowym Festiwalem Gwiazd. Podczas XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w 2011 roku był członkiem akredytowanej przy konkursie Kapituły Krytyków, złożonej z przedstawicieli czołowych polskich publicystów muzycznych, która przyznała niezależną nagrodę uczestniczce Aleksandrze Kuls

[2011]