Vasiliki Papadopoulou


Dr Vasiliki Papadopoulou studiowała skrzypce w Hochschule für Musik und Tanz Köln (Diploma) i na Zurich University of the Arts (Master of Arts), jak również muzykologię i historię sztuki na University of Vienna. Jest zaangażowana w ruch wykonawstwa historycznie poinformowanego, występując jako skrzypek barokowy w wielu zespołach i orkiestrach. Uzyskała tytuł doktora (PhD) na University of Music and Performing Arts Vienna, na podstawie pracy dotyczącej zagadnień wykonawstwa i historii edycji Sonat i Partit na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha, za którą otrzymała austriacką nagrodę "Award of Excellence 2015".

Aktualnie współpracuje z Johannes Brahms Gesamtausgabe w Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu i jest członkiem Junge Akademie w Academy of Sciences and Literature w Mainz.

[2017]