Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Archiwum-Biblioteka
Henryk Wieniawski. Fotografia z 1876 roku. / Henryk Wieniawski. Photography from 1876. / Fritz Luckhardt, Wiedeń (Wien) Second concerto op. 22, strona tytułowa pierwodruku / title page of the first edition List Henryka Wieniawskiego z Norymbergii, 12 stycznia 1854 roku / Letter of Henryk Wieniawski from Nurenberg (Nürnberg), dated12 January 1954. Fragment afisza obwieszczającego koncert Henryka Wieniawskiego w Królewskim Teatrze Lyceum w Londynie, 20 listopada 1858 / A fragment of a poster of Henryk Wieniawski's concert in the Royal Lyceum Theatre in London, 20 November 1858. Henryk i Józef Wieniawski, Illustrirte Zeitung, No. 553, 4 Februar 1854, TMiHW / HWMS collection

Archiwum-Biblioteka


Archiwum-Biblioteka Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały i informacje związane z osobą Henryka Wieniawskiego, jego życiem, działalnością i twórczością oraz z szeroko pojętą kulturą muzyczną XIX i XX wieku. Efekty prac o charakterze archiwizacyjnym i bibliotecznym oraz szeroko zakrojonych kwerend (na terenie Francji, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy i USA ; w tym również kwerend internetowych – o zasięgu ogólnoświatowym) umożliwiają prowadzenie prac badawczych, źródłowych i redakcyjnych w ramach międzynarodowego projektu wydawniczego Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego oraz organizację Międzynarodowych Konferencji Muzykologicznych (do tej pory odbyły się trzy edycje). Prace prowadzone w Archiwum są stałym i nieodłącznym elementem działalności Towarzystwa Muzycznego. Zapoczątkowane zostały przez Edmunda Grabkowskiego i kontynuowane są nieprzerwanie od wielu lat. 

Serdecznie dziękujemy Panu Peterowi Rennie z Londynu za cenne materiały przekazane do Archiwum oraz pomoc w prowadzeniu kwerend na terenie Wielkiej Brytanii.

            Na zbiory Archiwum-Biblioteki składają się: 


    1. Wydawnictwa nutowe:

 1. XIX i XX w. wydania dzieł Henryka i Józefa Wieniawskich (w tym: pierwodruki, utwory wydane za życia kompozytorów oraz późniejsze edycje)
 2. XX w. edycje dzieł kompozytorów polskich (wyłącznie literatura skrzypcowa):

Adama Andrzejowskiego, Jana Astriaba, Grażyny Bacewicz, Jerzego Bauera, Grzegorza Fitelberga, Zdzisława Jahnkego, Feliksa Janiewicza, Aleksandra Jarzębskiego, Mieczysława Karłowicza, Eugeniusza Knapika, Karola Lipińskiego, Witolda Lutosławskiego, Artura Malawskiego, Emila Młynarskiego, Zygmunta Noskowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Stefana Bolesława Poradowskiego, Bronisława Przybylskiego, Romana Statkowskiego, Antoniego Szałowskiego, Bonifacego Szałowskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Karola Szymanowskiego, Michała Spisaka, Juliusza Zarębskiego, Aleksandra Zarzyckiego.

   2. Dokumentacja życia i działalności Henryka i Józefa Wieniawskich:

 1. Oryginały i kopie: afiszów koncertowych, wycinków prasowych
 2. Cytaty i wypisy z wycinków prasowych
 3. Materiały biograficzne: korespondencja i dokumentacja rodziny Wieniawskich

   3. Płytoteka:

 1. Płyty analogowe, kompaktowe (CD i DVD)
 2. Kasety magnetofonowe
 3. Szpulowe taśmy magnetofonowe
 4. Kasety video

   4. Dokumentacja Konkursów:

 1. Ogólnopolskich  Konkursów Instrumentalnych
 2. Międzynarodowych Konkursów: Skrzypcowego, Lutniczego i Kompozytorskiego

   5. Książki i czasopisma


Zbiory udostępniane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-15.00, wyłącznie na miejscu, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym porozumieniu się z opiekunem Archiwum-Biblioteki, na uzgodnionych warunkach.

Kontakt: 

Michał Wysocki   michal@wieniawski.pl

Samowar Izabeli i Henryka Wieniawskich, dar ich prawnuka - Robina Patteson-Knighta / A samovar of Isabella and Henryk Wieniawski, a gift from their great-grandson - Robin Patteson-Knight Plakat II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, 1981 / A poster of the 2nd International Henryk Wieniawski Violin Competition, 1952. / Adam Sopoćko Plakat VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, 1981 / A poster of the 8th International Henryk Wieniawski Violin Competition, 1981. / W. Schmidt Plakat 12. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, 2001. / proj. Yenec Piskorski Studio 37 Wizerunek Henryka Wieniawskiego grającego Karnawał wenecki Paganiniego / A picture of Henryk Wieniawski playing Paganini's Carnival of Venice / L'Illustration Journal Universel, 17 kwietnia 1858, vol. XXXI, nr 790 / Alexandre Verhueil