Tomasz BaranowskiDr hab. Tomasz Baranowski
– muzykolog, pianista, nauczyciel akademicki, prelegent muzyczny. Jest absolwentem białostockiej Filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (w klasie fortepianu prof. Juliusza Borzyma) oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2001 doktoryzował się na Wydziale Historycznym UW (promotor pracy doktorskiej – prof. dr hab. Zofia Helman).

W centrum jego zainteresowań naukowo-badawczych znajduje się historia i estetyka muzyki dziewiętnastego i dwudziestego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem epoki modernizmu. Jest autorem książek: "Estetyka ekspresjonizmu w muzyce XX wieku" (2006), "Profile Skriabina. Szkice z poetyki twórczości" (2013), oraz ponad 50 artykułów i haseł encyklopedycznych, a także redaktorem dwóch prac zbiorowych poświęconych twórczości Stanisława Moniuszki: "W kręgu muzyki Stanisława Moniuszki" (2004), "Książę muzyki naszej" (2008). Uczestniczył w kilkunastu konferencjach naukowych oraz wygłaszał wykłady w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Kanadzie i na Litwie. We wrześniu 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. 

Poza pracą naukową, dydaktyczną i popularyzatorską pasjonuje się turystyką górską. W roku 2010 dołączył do grona zdobywców Korony Gór Polski.

[2017]