Szymon PaczkowskiSzymon Paczkowski w 2015 r.

Dr hab. Szymon Paczkowski wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego nieprzerwanie od 1987 roku. Gościnie wykładał również m.in. na Uniwersytecie w Tybindze (Eberhards Karls Universtität Tübingen), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Karola w Pradze, a także w City University of New York i Juilliard School of Music w Nowym Jorku (2013).

Jest autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych o międzynarodowej recepcji, w tym dwóch książek: "Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku"(1998) oraz "Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha" (2012), przetłumaczonej na język angielski i opublikowanej przez wydawnictwo Rowman & Littlefield w serii Contextual Bach Studies (2016).

Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych aspektach historii kultury muzycznej od wieku XVII po wiek XIX, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru teorii i estetyki muzyki epoki baroku oraz historii opery. Jest też intensywnie zaangażowany w badania nad kulturą muzyczną Polski i Saksonii w czasach tzw. unii polsko-saskiej za panowania w Rzeczypospolitej Augusta II i Augusta III.

Był kierownikiem naukowym 12. Międzynarodowego Kongresu Muzyki Barokowej, który zorganizował w Warszawie w roku 2006, a także sesji naukowej “Sixth Bach Dialogue Meeting” w roku 2013 na Uniwersytecie Warszawskim wspólnie z grupą badawczą Bach Network UK i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

W środowisku muzycznym pozostaje uznanym specjalistą w zakresie muzyki baroku (w szczególności jako znawca muzyki J.S. Bacha) oraz opery XIX-wiecznej (w szczególności Ryszarda Wagnera). Jest członkiem komitetu naukowego międzynarodowej grupy badawczej Bach Network UK, członkiem American Bach Society oraz Neue Bach-Gesellschaft w Lipsku.

Stale współpracuje z Programem II Polskiego Radia, Filharmonią Narodową w Warszawie i Teatrem Wielkim - Operą Narodową. W latach 1999-2001 był dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego.

[2017]