Katarzyna Wieczorek

Marcin Sikorski


Uczestnicy XIV Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego wystąpili z pianistą konkursowym lub z własnym pianistą.