16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 7-21 X 2022 r.

KONKURS.WIENIAWSKI.PL - oficjalna strona internetowa konkursu


Plakat konkursu. Autor: Irek Kuriata