Magdalena Walter-Mazur Dr hab. Magdalena Walter-Mazur
jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na muzyce widzianej jako ważny element kultury i życia społecznego. Prowadzi badania źródłowe i repertuarowe, głównie dotyczące muzyki XVII i XVIII wieku. Ostatnio w centrum jej zainteresowań znajduje się zbiór XVIII i XIX-wiecznych muzykaliów zgromadzonych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu, kontynuuje także badania związane z kulturą muzyczną klasztorów żeńskich w XVII, XVIII i XIX wieku.

Magdalena Walter-Mazur jest autorką dwóch monografii oraz ponad trzydziestu publikacji w najważniejszych czasopismach muzykologicznych oraz w monografiach wieloautorskich. Ma w swoim dorobku także przekład traktatu, edycję nutową i redakcje książek naukowych.

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz poznańskiego oddziału RISM (Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych).

[2017]