Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Wydawnictwa książkowe / Henryk Wieniawski wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy

Henryk Wieniawski – wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy


Tytuł: Henryk Wieniawski –  wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy
Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B
Autorka: Renata Suchowiejko
Wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 
Miejsce i data wydania: Poznań 2011
Ilość stron: 452
ISBN 978-83-923344-5-3


Sztuka wykonawcza jest niezwykle ulotna, trwa tylko przez chwilę, gdy artysta jest na scenie i bardzo trudno poddaje się słownemu opisowi. W XIX-wiecznej prasie odnajdujemy zaledwie odblask artystycznych kreacji Wieniawskiego, delikatne ślady jego niezwykłego talentu. Warto jednak przyjrzeć im się z bliska, aby wydobyć z nich jak najwięcej szczegółów. Źródła prasowe pozwalają wyostrzyć pewne elementy tego obrazu i ukazać postać polskiego skrzypka w pełniejszym świetle. [...] W pierwszej książce o Wieniawskim moim celem było "wsłuchać się" w głos kompozytora, poprzez analizę jego utworów i kontekstu w jakim powstały. W niniejszej książce podążam w nico innym kierunku, skupiając się na jego działalności wykonawczej, głęboko zakorzenionej w realiach ówczesnego życia muzycznego. Oddaję jednak głos świadkom tamtych zdarzeń, towarzysząc im tylko dyskretnie i "wsłuchując się" uważnie w ich własną opowieść.

                                                                                                                                                                                                             ze Wstępu

Spis treści


Wstęp

 1. Prasa jako źródło wiedzy o Henryku Wieniawskim
 2. Uwagi o materiałach źródłowych i metodzie badawczej


I. Działalność koncertowa Henryka Wieniawskiego

 1. Kariera wirtuozowska
 2. Repertuar wykonawczy
 3. Współwykonawcy - pianiści i dyrygenci


II. Henryk Wieniawski w oczach swoich współczesnych

 1. Technika skrzypcowa
 2. Sztuka wykonawcza
 3. Porównania z innymi wirtuozami


III. Dossier de presse

 1. Francja
 2. Niemcy
 3. Holandia
 4. Wielka Brytania
 5. Polska
 6. Rosja
 7. Stany Zjednoczone
 8. Belgia
 9. Inne kraje: Austria, Węgry, Dania, Szwecja, Finlandia
 10. Nekrologi


Bibliografia

Abstract

Aneks

Indeks nazwisk


UWAGA:

W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu dostępna jest również pierwsza książka Renaty Suchowiejko pt. Henryk Wieniawski - kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku, opublikowana w 2005 roku.