Alina Mądry


Dr hab. Alina Mądry, prof. UAM – muzykolog, uczennica prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej, profesor nadzwyczajny w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, sekretarz Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, współpracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, założyciel i prezes Stowarzyszenia Musica Patria, pomysłodawca i opiekun merytoryczny portalu internetowego o muzyce dawnej Fundamentum. W latach 2012-2016 pracowała na stanowisku kustosza w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego. 

Autorka dwóch książek (Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka - Stylistyka - Dzieło; Barok, cz. 2: 1697–1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, seria: „Historia Muzyki Polskiej” t. III), edycji źródłowo-krytycznych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. 

Uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Realizowała granty naukowe związane z opracowywaniem źródeł muzycznych, w tym szczególnie poznańskich muzykaliów przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Inicjatorka i prowadząca zajęcia ze źródłoznawstwa i edytorstwa muzycznego na poznańskiej muzykologii.

W swojej działalności, zarówno naukowej jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną od końca XVII do I połowy XIX wieku. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki. Doprowadza do ich prawykonań w ramach wielu festiwali i działalności zespołu Musica Maxima, nad którym sprawuje opiekę merytoryczną. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz inicjuje liczne działania w kraju, które służą upowszechnianiu wiedzy o polskiej kulturze muzycznej wieków minionych. Jej starania wychodzą także poza granice kraju, m.in. poprzez udział w międzynarodowych konferencjach i współpracę z RISM (Répertoire International des Sources Musicales). 

Stara się „zarażać” swoją pasją studentów i wszystkich, których spotka na swojej drodze.

[2017]