plakat ogólnopolskich konkursów 2017

Program

Etap 1

1. H. Fryba: Suita w dawnym stylu – Preludium i Gavotte lub Preludium i Gigue 
LUB J. S. Bach: I lub II Suita na wiolonczelę solo – Preludium i Menuety lub Gigue (w opracowaniu dowolnym).

Preludium i wybrane części muszą pochodzić z tej samej suity.

2. S. B. Poradowski: Kaprys nr 1 lub nr 3 (ze zbioru Kaprysy op. 67)
LUB E. Nanny: jeden z 10 etiud – kaprysów.

3. J. S. Bach: Sonata gambowa G-dur, BWV 1027, cz. I i II
LUB J. S. Bach: Sonata gambowa D-dur, BWV 1028, cz. I i II
LUB H. Eccles – Sonata g-moll / a-moll (cała)
LUB G. F. Haendel: Sonata g-moll / a-moll (cała, w dowolnym opracowaniu)
LUB J. M. Sperger: Sonata D-dur, T 40, cz. I i II.

Etap 2

1. Jedna z sonat do wyboru:

  • A. Misek – Sonata e-moll op. 6
  • Fr. Hertl – Sonata na kontrabas i fortepian
  • Fr. Proto – Sonata 1963 

LUB
transkrypcja jednej z sonat na wiolonczelę i fortepian następujących kompozytorów: L. van Beethoven, Fr. Schubert, J. Brahms, E. Grieg.

2. Jeden utwór o charakterze wirtuozowskim (czas trwania 8-10 minut).

Etap 3

Jeden z następujących koncertów: 

  • K. D. von Dittersdorf – Koncert D-dur / E-dur
  • J. B. Vanhal – Koncert D-dur / E-dur 
  • A. Hoffmeister – Koncert D-dur nr 3
  • G. Bottesini – Concerto „Alla Mendelssohn” lub Koncert h-moll 
  • S. Kussewicki – Koncert fis-moll op. 3
  • S. B. Poradowski – Koncert op. 26
  • Fr. Proto – “Carmen Fantasy”