WWW.WIENIAWSKI-COMPETITION.COM | Nowa strona internetowa Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego

Rok 2016 to rok dwóch prestiżowych Międzynarodowych Konkursów imienia Henryka Wieniawskiego: lutniczego (8-15 maja) i skrzypcowego (8-23 października). Z tej okazji przygotowaliśmy nową stronę internetową prezentującą oba te wydarzenia. Zapraszamy pod nowy adres: www.wieniawski-competition.com! Kliknij i czytaj więcej o tym wydarzeniu...