Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Naukowa / I Konferencja Muzykologiczna

 I Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
                                    13-14 IV 2000

 
Henryk Wieniawski – Kompozytor i Wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku

 • Zofia Chechlińska (Warszawa):
  Henryk Wieniawski and Polish Musical Culture of the 19th Century
 • Tomi Mäkelä (Magdeburg):
  Die “leise, fromme Weise” bei Henryk Wieniawski. Zur poetischen, dramatischen und rituell-religiösen Virtuosität von “Preghiera im Violinkonzert” Opus 14
 • Dieter Gutknecht (Köln):
  Zur geschichtlichen Entwicklung der “Geigen-Virtuosität” bis einschließlich Henryk Wieniawski
 • Charles-David Lehrer (Los Angeles):
  An Introduction to the Nineteenth-Century Parisian Concerto
 • Alicja Szymańska (Warszawa):
  The Issue of the Sonata Form in the Concertos of Henryk Wieniawski
 • Anna Nowak (Bydgoszcz):
  The Violin Concerti of Henryk Wieniawski from Style “Brillant” to the Romantic Idiom
 • Danuta Gwizdalanka (Poznań):
  “Henryk Wieniawski - a chamber musician extraordinaire”
 • Michał Grześkowiak (Poznań):
  The “Caprices” of Henryk Wieniawski and their Context
 • Janina Tatarska (Poznań):
  Henryk Wieniawski\'s Relationships with the Opera
 • Tadeusz Gadzina (Warszawa):
  Henryk Wieniawski in Paris
 • Renata Suchowiejsko (Kraków):
  Henryk Wieniawski in the „Revue et Gazette musicale de Paris”: An Outline of Research into Reception
 • Hartmut Becker (Karlsbad):
  Louis Spor and the Metronome: A Contribution to Early Nineteenth_Century Performance Practice
 • Vladimir Gourevich (St. Petersburg):
  Alexej Lwow Zeitgenosse Henryk Wieniawskis
 • Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków):
  Compositions of the Franco-Belgian School of Violin Music in the Concert repertoire of the 19th Century Poland
 • Magdalena Dziadek (Cieszyn):
  Remarks on the Reception of Henryk Wieniawski\'s Music in Poland between 1890-1914
 • Martina Homma (Köln):
  “Durchaus auch kompositorische Qualitäten” das Unbehagen an der Virtuosität. Über Henryk Wieniawskis Wirken in Deutschland und Bezüge zu Joseph Joachim

Organizatorzy:Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że pokłosiem I Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej jest publikacja, zbierająca teksty wszystkich zaprezentowanych referatów, pt. Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries, pod redakcją prof. dr hab. Danuty Jasińskiej i dr Macieja Jabłońskiego.
Wydana w 2001 roku książka dostępna jest w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.