Jesteś tutaj:  Aktualności - Towarzystwo Wieniawskiego / Agata Szymczewska nowym Prezesem Zarządu Towarzystwa Wieniawskiego

Agata Szymczewska nowym Prezesem Zarządu Towarzystwa WieniawskiegoAgata Szymczewska, 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (2022), fot. Fresh Frame


6 czerwca 2023 roku w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Towarzystwa za 2022 rok oraz udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia kadencji 2017-2023 w składzie:

 • Alina Kurczewska – Prezes,
 • Waldemar Łyś – Wiceprezes,
 • Katarzyna Liszkowska-Łakomy – Sekretarz,
 • Bartosz Bryła,
 • Piotr Frydryszek,
 • Alina Mądry,
 • Przemysław Olejnik,
 • Grzegorz Romanowski,
 • Włodzimierz Walkowiak.


Głównym punktem programu były wybory Władz Towarzystwa na kadencję 2023-2028. 


Nowym Prezesem Zarządu została
Agata Szymczewska, skrzypaczka, zwyciężczyni 13. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 roku. Laureatka Paszportu Polityki, czterech Fryderyków oraz nagrody London Music Masters. Prymariuszka kwartetu smyczkowego Karol Szymanowski Quartet. Doktor habilitowany sztuki oraz profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Ambasadorka 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego (na zdjęciu), laureatka nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2022 w kategorii Osobowość Roku.  

"Jestem przekonana, że jako Prezes będę miała ogromne wsparcie w biurze Towarzystwa, wśród członków nowego Zarządu i wspólnymi siłami będziemy budować nie tylko ten najbardziej rozpoznawalny punkt działalności Towarzystwa, czyli Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, ale także pozostałe wydarzenia, takie jak międzynarodowy konkurs lutniczy, festiwale, czy konkursy ogólnopolskie; tu zwłaszcza warto wymienić zbliżający się konkurs imienia Zdzisława Jahnkego, który będzie poprzedzał Konkurs Wieniawskiego. Pomysłów jest wiele. Moim marzeniem jest powiększenie pola naszej działalności, na przykład o edukację, o przedsięwzięcia na rzecz młodego pokolenia. Mamy w Polsce tak ogromną liczbę talentów, i to nie tylko jeżeli chodzi o skrzypce, to są też inne instrumenty. Jeśli w naszej działalności znalazłaby się jakaś część, która mogłaby te młode talenty wspierać, na przykład fundusz stypendialny dla młodych, byłabym szczęśliwa" - powiedziała Agata Szymczewska.

Na pozostałych Członków Zarządu, liczącego w nowej kadencji siedem osób, zostali wybrani:

 • Karolina Kaźmierczak,
 • Monika Kusz,
 • Alina Mądry,
 • Bartłomiej Nizioł – Wiceprezes,
 • Przemysław Olejnik,
 • Włodzimierz Walkowiak.


Dyrektorem Towarzystwa pozostaje Karolina Kaźmierczak. 

Ustępującym Władzom Towarzystwa bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pracę na rzecz Stowarzyszenia, zaś nowym Członkom Zarządu życzymy sukcesów w nadchodzących latach. 

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1) / Fresh Frame, Leszek Zadoń Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2) / Fresh Frame, Leszek Zadoń Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (3) / Fresh Frame, Leszek Zadoń Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (4) / Fresh Frame, Leszek Zadoń Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (5) / Fresh Frame, Leszek Zadoń Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (6) / Fresh Frame, Leszek Zadoń Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (7) / Fresh Frame, Leszek Zadoń Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (8) Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (9) Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (10) / Fresh Frame, Leszek Zadoń

_________________________________

Towarzystwo Wieniawskiego organizuje prestiżowe Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe i Lutnicze im. Henryka Wieniawskiego, skupia artystów-muzyków, twórców kultury i nauki, animatorów życia muzycznego i melomanów, a także popularyzuje spuściznę swojego wybitnego patrona. Gromadzi pamiątki i dokumenty z nim związane, wydaje publikacje dotyczące wiolinistyki i poświęcone życiu oraz twórczości Henryka Wieniawskiego. Jest kontynuatorem tradycji najstarszego, poznańskiego, świeckiego stowarzyszenia muzycznego, które powstało 2 maja 1885 roku pod nazwą Koło Śpiewackie Polskie. 

Współtwórcą Towarzystwa i jego pierwszym prezesem był Tadeusz Szeligowski. Po nim funkcję tę pełnili: Edward Statkiewicz, Stefan Stuligrosz, Mieczysław Dondajewski, Jadwiga Kaliszewska, Andrzej Wituski, Bartosz Bryła i Alina Kurczewska. Dyrektorami biura byli kolejno: Włodzimierz Hubicki, Edmund Grabkowski, Zdzisław Dworzecki, Michał Merczyński, Andrzej Wituski, Ewa Mikołajczak i Karolina Kaźmierczak (aktualnie).

[6.06.2023]