REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU ALTÓWKOWEGO
IM. JANA RAKOWSKIEGO


& 1

1. VIII Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Jana Rakowskiego w Poznaniu odbędzie się w dniach od 17 do 22 listopada 2008 roku.
2. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, przy poparciu Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego.
3. W Konkursie mogą brać udział polscy altowioliści, którzy w dniu otwarcia Konkursu nie przekroczą 30 roku życia.

& 2
1. Udział w Konkursie należy zgłaszać na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu do dnia 15 października 2008 r. na adres:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Sekretariat Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych
ul. Świętosławska 7
61- 840 Poznań

2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej
b) jedną fotografię (format legitymacyjny)
c) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu:
BZ - WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297

Wpłata ma charakter bezzwrotny, z wyjątkiem sytuacji, w której kandydat nie został przyjęty z uwagi na nie spełnienie warunków regulaminu.

& 3
O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni listownie, do dnia 31 października 2008 roku.

& 4
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 16 listopada 2008 r. w godz. 12.00- 15.00 w Biurze Konkursowym mieszczącym się w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
2. W dniu 16 listopada 2008 r. o godz.17.00 odbędzie się losowanie kolejności występowania na Konkursie. Obecność uczestników podczas losowania jest obowiązkowa.
3. Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej, począwszy od nazwiska kandydata wybranego drogą losowania. Taka sama kolejność występów będzie obowiązywać również w dalszych etapach konkursu.
4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Auli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
5. Przesłuchania I etapu rozpoczną się dnia 17 listopada 2008 r. o godz. 10.00.

& 5
Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone publicznie w trzech etapach.

& 6
Program VIII Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Jana Rakowskiego w Poznaniu obejmuje następujące utwory:

Etap I

 1. Jeden kaprys/etiuda do wyboru:
  Bartolomeo Campagnoli
  Franz Anton Hoffmeister
  Ksawery Stanicki

 2. Max Reger – dwie kontrastujące części z jednej ze Suit op.131d

 3. I. część koncertu (z kadencją) do wyboru:
  Franz Anton Hoffmeister – Koncert D-dur
  Carl Stamitz – Koncert D-dur
  Johann Baptist Wanhal – Koncert C-dur

(czas trwania programu I etapu nie może przekroczyć 20 min.)

Etap II

 1. Jeden z następujących utworów do wyboru:
  Krzysztof Penderecki – Cadenza (1984)
  Paul Hindemith – Sonata op.25, części III i IV
  Paul Hindemith – Passacaglia z Sonaty op.11 nr 5
  Aram Chaczaturian – Sonata-Pieśń

 2. Jeden z następujących utworów do wyboru (w całości):
  Johannes Brahms – Sonata f-moll op.120 nr 1
  Johannes Brahms – Sonata Es-dur op.120 nr 2
  Franz Schubert – Sonata a-moll „Arpeggione”
  Robert Schumann – Märchenbilder op.113
  Henri Vieuxtemps – Sonata B-dur op.36

(czas trwania programu II etapu nie może przekroczyć 40 min.)

Etap III (Finał)

Jeden z koncertów do wyboru (do wykonania w całości z towarzyszeniem fortepianu):
Grażyna Bacewicz – Koncert na altówkę (1968)
Bela Bartok – Koncert na altówkę (1945)
Paul Hindemith- Koncert „Der Schwanendreher”
Krzysztof Penderecki – Koncert altówkowy (1983)
William Walton – Koncert na altówkę (1929)

& 7
Program konkursowy powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią sonaty w drugim etapie konkursu, ewentualnie utwory napisane po 1950 r.

& 8
1. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich muzyków. Skład Jury zostanie opublikowany przed otwarciem Konkursu.
2. Decyzje Jury są nieodwołalne.

& 9
1. Jury ocenia grę kandydatów stosując punktację w skali 1-25 punktów.
2. Do II etapu konkursu zostanie dopuszczonych ok. 15 uczestników.
3. Do III etapu konkursu zostanie dopuszczonych ok. 6 altowiolistów.

& 10
1. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
I nagroda 6.000 zł
II nagroda 5.000 zł
III nagroda 4.000 zł
oraz trzy wyróżnienia po 1.000 zł.
2. Jury ma prawo zmiany układu nagród oraz ich liczby.

& 11
1. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych.
2. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe.

& 12
1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia konkursu.
2. Za udział w Koncercie Laureatów nie przewiduje się oddzielnego honorarium.
3. Transmitowanie krótkich fragmentów z konkursu przez Polskie Radio i Telewizję także będzie przebiegało bez honorarium.

& 13
1. Kandydaci powinni przyjechać na Konkurs z własnymi akompaniatorami.
2. Organizatorzy nie pokrywają uczestnikom, ani akompaniatorom kosztów hotelu, ani kosztów podróży.
3. Organizatorzy będą czynić starania o rezerwację dla uczestników i pianistów hotelu na okres konkursu.
4. Organizatorzy zapewnią uczestnikom nieodpłatnie sale do ćwiczeń na terenie Akademii Muzycznej w Poznaniu.