Maciej Sobczak


Maciej Sobczak – skrzypek, urodzony w Warszawie. Studiował w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku u prof. Stefana Hermana, Anny Bator von Preis i prof. Mirosławy Pawlak. Występował jako solista (m.in. z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku), kameralista i muzyk orkiestrowy, koncertując w Europie, Ameryce Południowej i Północnej oraz Azji.

Po ukończeniu studiów w 1985 roku rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, w której prowadzi klasę skrzypiec. Jest promotorem i recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach do tytułu profesora. Przewodniczy i jest członkiem jury konkursów skrzypcowych.

W latach 2003-2005 był prodziekanem, a następnie dziekanem (2005-2012) Wydziału Instrumentalnego. Od 2012 r. sprawuje funkcję rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

[2015]