I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. Henryka Wieniawskiego
Warszawa, 16-19 IV 1956 r.


Potrzeba poszerzenia i wzbogacenia współczesnej literatury skrzypcowej, ujawniona m.in. na pierwszym powojennym Konkursie im. H. Wieniawskiego, stanęła u podstaw zorganizowania również międzynarodowego konkursu kompozytorskiego z imieniem tego samego patrona. Jego pierwsza edycja miała przynieść utwór na skrzypce z fortepianem o czasie trwania od 8 do 12 minut, jednoczęściowy, wirtuozowski, powstały po dniu ogłoszenia konkursu, tzn. 1 października 1955 r. Na miejsce rozstrzygnięcia turnieju wyznaczono Warszawę, bowiem — jak dowiadujemy się z regulaminu — III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, którego nagrodzona kompozycja miała stanowić punkt obowiązkowego programu, również zaplanowano w... stolicy w grudniu 1957 r.

Na Konkurs, którego gospodarzami były Komitet Organizacyjny III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H.Wieniawskiego i Związek Kompozytorów Polskich, nadeszło 128 prac z 20 państw: Argentyny, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Izraela, Jugosławii, Meksyku, NRD, Polski, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i ZSRR.

W I etapie (17 kwietnia) wyeliminowano utwory, nie odpowiadające formalnie warunkom Konkursu. Dwa następne dni poświęcono ocenie merytorycznej. 19 kwietnia ogłoszono wyniki Konkursu. Nie przyznano I nagrody, ponieważ „żaden z nadesłanych utworów nie odpowiada(ł) pod wszystkimi względami założeniom konkursu, nie łączy(ł) bowiem cech wirtuozowskich z wartościami czysto muzycznymi”.

Przeczytaj o I Konkursie (PDF, 196 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Grażyna Bacewicz (Polska) - przewodnicząca

Pál Kadosa (Węgry)
Witold Lutosławski (Polska
)
Kazimierz Sikorski (Polska
)
Michael Tippett (Wielka Brytania)

Tadeusz Wroński (Polska) - sekretarz

Grażyna Bacewicz - Przewodnicząca Jury.jpg 80.04 kB

LAUREACI

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: „Burlesque”, Victor Legley (Belgia)

III nagroda: „Rapsodia op. 25”, Julien-Francois Zbinden (Szwajcaria)

IV nagroda: „Ballata”, Miloslav Kabeláč (CSR); „Allegro de Concert”, Sandor Szokolay (Węgry)
wyróżnienie: “Balkan Legend”, Antonio Gino Bibalo (Wolne Miasto Triest)

Victor Legley (Belgia) - II nagroda.jpg 42.22 kB Julien-Francois Zbinden (Szwajcaria) - III nagroda.jpg 37.4 kB Miloslav Kabalec (Czechosłowacja) - IV nagroda.jpg 40.06 kB Sandor Szokolay (Węgry) - IV nagroda.jpg 34.8 kB