II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 20-30 III 1962 r.


Druga edycja Konkursu Kompozytorskiego stała się ostatecznie integralną częścią p o z n a ń s k i c h turniejów muzycznych, którym patronuje Henryk Wieniawski. Jej przedmiotem był jednoczęściowy, wirtuozowski utwór na skrzypce z fortepianem o czasie trwania od 7 do 15 minut, powstały po dniu ogłoszenia Konkursu. Nadeszły 52 prace kompozytorów z 12 państw: Argentyny, Brazylii, Czechosłowacji, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Polski, Rumunii, Turcji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Jury nie przyznało I nagrody. Najwyżej oceniono kompozycję, oznaczoną godłem „Demi” i zatytułowaną Improvisazione. Jej twórcą okazał się Michał Spisak, polski kompozytor zamieszkały we Francji, którego nagrodzono honorowym wyróżnieniem.

Przeczytaj o II Konkursie (PDF, 328 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Tadeusz Szeligowski (Polska) - przewodniczący

Miloslav Kabeláč (Czechosłowacja)

Serge Nigg (Francja)

Tadeusz Szeligowski - Przewodniczący Jury.jpg 146.56 kB Miroslav Kabeláč (Czechosłowacja).jpg 81.12 kB Serge Nigg (Francja).jpg 129.83 kB Tadeusz Szeligowski, Miloslav Kabeláč, Serge Nigg - II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. H. Wieniawskiego (1962)

LAUREACI

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: „Improvisazione”, Michał Spisak (Polska)

Michal Spisak (Polska) - II nagroda.jpg 41.2 kB