Zlatko StahuljakZlatko Stahuljak studiował antropologię i filologię chorwacką na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Ukończył także fakultet filozoficzny. Studia antropologiczne kontynuował we Florencji i w Rzymie (1963-1964). Równocześnie ukończył klasę altówki w Akademii Muzycznej w Zagrzebiu (1963); naukę gry na altówce kontynuował u wybitnego skrzypka Ladislava Černy'ego w Pradze (1967-1968).

Solista Chorwackiej Orkiestry Narodowej (1968-1989), której w latach 1983-1984 był dyrektorem. Jako solista występował też z wieloma innymi orkiestrami: w Zagrzebiu, Dubrowniku, Belgradzie, Lublanie, w Bułgarii i w Niemczech. Wykładał na Akademii Muzycznej w Zagrzebiu (1971-1992); 1998-2003), w Belgradzie (1975-1979) oraz w Lublanie (1979-1992).

Był jurorem 33 konkursów międzynarodowych, m.in. w Genewie, Monachium, Pradze, Sofii i Zagrzebiu. Jest autorem publikacji "The Bow Stroke System" (Zagrzeb, 2003). Inicjator m.in. International Vaclav Huml Competition w Zagrzebiu. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Pamiątkowy Medal Teatru Narodowego w Pradze (1984), Pamiątkowy Medal Teatru Narodowego w Zagrzebiu (1992), Nagrodę Marko Marulić'a za działalność kulturalną, przyznaną przez Prezydenta Chorwacji (1996), a także dwie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dyplomacji.

W latach 1992-1998 był ambasadorem Chorwacji w Republice Czech.

[2006]