VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, I-IV 1985 r.


Regulamin szóstej edycji Konkursu Kompozytorskiego w zasadzie nie różnił się od poprzedniego. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: pierwszy (9-12 stycznia) polegał na indywidualnej ocenie manuskryptów prac, natomiast w drugim (26-28 kwietnia), zakwalifikowane do finału kompozycje, wykonano publicznie z udziałem pełnego składu jury. Przedmiotem Konkursu był utwór o dowolnej formie: na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, bądź na skrzypce solo lub z fortepianem — o czasie trwania nie przekraczającym 12 minut.

110 prac (24 symfoniczne, 47 na skrzypce solo i 39 na skrzypce z fortepianem) wpłynęło z 26 krajów: z Argentyny (6), Austrii (2), Belgii (1), Brazylii (1), Cypru (1), Czechosłowacji (3), Francji (1), Hiszpanii (1), Holandii (1), Japonii (1), Jugosławii (1), Maroka (1), NRD (4), Norwegii (1), Polski (15), RFN (14), Rumunii (5), Szwajcarii (1), Szwecji (1), Turcji (5), USA (4), Węgier (6), Wielkiej Brytanii (4), Wietnamu (10), Włoch (18) i ZSRR (2).

Międzynarodowemu jury przewodniczył Stanisław Wisłocki, polski dyrygent i kompozytor, a skład sądu tworzyli: Florian Dąbrowski — Polska (sekretarz), Karl Etii — Austria, Vaclav Kucera — Czechosłowacja, Wolfgang Marschner — RFN, Krzysztof Meyer — Polska i Ivo Petrić — Jugosławia (wiceprzewodniczący).

I nagrodę w grupie utworów symfonicznych otrzymał Pal Rózsa z Węgier za Koncert skrzypcowy. II nagrodę przyznano Haflidi Hallgrimsson'owi — Wielka Brytania, III nagrodę otrzymał Baldur Boehme — NRD. Wyróżnienia otrzymali: Fernando Gonzales Casellas z Argentyny i Yutaka Fujiwara z Japonii. W grupie utworów kameralnych nie przyznano I nagrody. Laureatami dwóch II nagród zostali: Mieczysław Makowski — Polska i Andrei Tanasescu — Rumunia. Wyróżnienia otrzymali: Corrado Vitale i Biancamaria Furgeri z Włoch, a dyplom uczestnictwa w finale — Salvador Ranieri z Argentyny.

Przeczytaj o VI Konkursie (PDF, 340 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Stanisław Wisłocki (Polska) - przewodniczący

Florian Dąbrowski (Polska) - sekretarz

Karl Etti (Austria
)
Václav Kučera (Czechosłowacja)

Wolfgang Marschner (RFN)

Krzysztof Meyer (Polska
)
Ivo Petrić (Jugosławia) - wiceprzewodniczący

LAUREACI

Grupa symfoniczna:

I nagroda: Pala Rózsa (Węgry)

II nagroda: Haflidi Hallgrimsson (Wielka Brytania)

III nagroda: Baldur Böhme (NRD)
wyróżnienia: Fernando Gonzales Casellas (Argentyna), Yutaka Fujiwara (Japonia)

Grupa utworów kameralnych:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Mieczysław Makowski (Polska), Andrei Tanasescu (Rumunia)
wyróżnienia: Corrado Vitale, Biancamaria Furgeri (Włochy)