Tuomas HaapanenTuomas Haapanen
studiował grę na skrzypcach w Akademii Muzycznej im. Jeana Sibeliusa w Helsinkach, a następnie w Paryżu pod kierunkiem Leona Nauwincka i Rene Benedettiego. Jego wspaniała kariera solisty i kameralisty obejmuje także funkcję koncertmistrza fińskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej oraz Helsińskiej Orkiestry Kameralnej. W 1962 roku został wiodącym pedagogiem skrzypiec w Konserwatorium w Turku, a w 1978 objął stanowisko profesora skrzypiec w Akademii Sibeliusa. W latach 1987-1990 był rektorem tej uczelni. Prowadził kursy mistrzowskie w Europie, USA i Japonii. Wielu jego studentów zdobyło nagrody na licznych międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Jego praca pedagogiczna wywołuje ogromny wpływ na fińskie życie muzyczne. W 1999 roku otrzymał Nagrodę Państwową w Finlandii w dziedzinie muzyki. Jest dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Jeana Sibeliusa w Helsinkach oraz regularnie zapraszanym członkiem jury wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych.

[2001]