Nagrody1


IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego

I miejsce: Marta Kordykiewicz 
II miejsce: Marcel Markowski
III miejsce: Jan Czaja
IV miejsce: Aleksandra Lelek
Wyróżnienia: Anna BanaśMaria Bielewicz

IX Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego

I nagroda: Marek Romanowski
II nagroda: Dominik Polak
III nagroda: nie przyznano
IV nagroda: Karol Nasiłowski


Nagrody Pozaregulaminowe


1. Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Jerzego Bauera pt. „Passacaglia prawie w dawnym stylu” - 2.000 PLN - otrzymała Marta Kordykiewicz.

2. Nagrodę Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za najlepsze wykonanie kompozycji Janusza Stalmierskiego pt. "Samotne Drzewo" - 1.000 PLN - otrzymał Karol Nasiłowski.

3. Nagrodę Fundacji Pro Cello dla laureata IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. D. Danczowskiego - recital na Mistrzowskim Kursie Wiolonczelowym w Szamotułach (wartość nagrody 700 PLN) - otrzymała Marta Kordykiewicz.

4. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu:

  • Joanna i Jerzy Sobczakowie - Fryderyk Chopin a Wielkopolska (6 szt.) - otrzymali wyróżnieni pianiści: Wojciech Kubica, Paweł Mazur, Agnieszka Kozło, Michał Sadzikowski, Hanna Holeksa.


5. Nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Poznania: 


6. Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 

  • Piotr Maluśkiewicz – album Barokowe kościoły Wielkopolski (1 szt.) - otrzymała Marta Kordykiewicz;
  • Piotr Maluśkiewicz – album Gotyckie kościoły w Wielkopolsce (1 szt.) - otrzymał Marek Romanowski;


7. Nagrodę Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu:


_________________________________________________________________________________________________

1 Patrz: Regulamin Konkursów (& 8, 9, 10)