Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Naukowa / III Konferencja Muzykologiczna
Stoją, od lewej: dr Roberto Illiano, dr hab. Renata Suchowiejko, Peter Rennie, dr László Gombos, dr Una Hunt, dr David Mooney. Na pierwszym planie: dr Luca Sala, dr Renato Ricco / Fot. L. Gombos Od lewej: dr László Gombos, prof. Hartmut Krones / Fot. L. Gombos dr hab. Renata Suchowiejko i prof. Robin Stowell / Fot. L. Gombos Od prawej: prof. Hartmut Krones, Janusz Kempiński, prof. Robin Stowell / Fot. L. Gombos Na pierwszym planie, od lewej: prof. Hartmut Krones, prof. Robin Stowell, prof. dr hab. Jan Stęszewski / Fot. L. Gombos

     III Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
                                            19-21 X 2009


Henryk Wieniawski i tradycja wirtuozostwa.
Zagadnienia stylu, technik i praktyki wykonawczej


Program Konferencji (PDF, 417 KB)


plakat_konferencja_3.jpg 845.27 kB


Program


19.10.2009 (poniedziałek)

Sala Prezydencka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (ul. Św. Marcin 87)

10.00 – 10.30 Powitanie uczestników i gości konferencji

Prof. zw. Bogumił Nowicki - Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Andrzej Wituski - Dyrektor Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego,
                                 Dyrektor Biura Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego
Prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski - Przewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego
Prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek - Kierownik Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

10.30 – 12.00 Przewodniczy: Zofia Chechlińska

10.30 – 11.00 Anne Penesco – Lyon
Henryk Wieniawski's Violinistic Personality and French Musical Taste (Teachings at the Conservatoire de Paris, Reception of Virtuosity and Style, the Franco-Belgian School and the Traces of Paganini, 1840-1880)

11.00 – 11.30 Dieter Gutknecht – Köln
Connections between Ferdinand David and Henryk Wieniawski

11.30 – 12.00 Robin Stowell – Cardiff
 Fantasising on Faust

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Przewodniczy: Robin Stowell

12.30 – 13.00 Renata Suchowiejko – Kraków
Carnival as a Topsy-Turvy World through the Eyes of the Violin-Virtuoso

13.00 – 13.30 Hartmut Krones – Wien
Geigerische Virtuosität im Spiegel der Wiener Presse: Lipiński, Rode, Paganini

13.30 – 15.00 przerwa

15.00 – 16.00 Przewodniczy: Hartmut Krones

15.00 – 15.30 Pablo Rodrigez - Logroño
Monasterio, Hierro, Quiroga and the Bravura Tradition in 19th and Early 20th Centuries Spain

15.30 – 16.00 Làszló Gombos – Budapest
Wieniawski’s Reception in Hungary in the 19th and Early 20th Century, his Influence on the Hungarian Music Life and Violin School, his Concerts and Personal Connections (Liszt, Hubay etc.) , his Fame and the Role of his Works in the Concert Repertoire

16.00 – 16.30 przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Przewodniczy: Jan Stęszewski

16.30 – 17.00 Maria Zduniak – Wrocław
Koncerty Henryka Wieniawskiego we Wrocławiu i recepcja jego dzieł w dziewiętnastowiecznej stolicy Dolnego Śląska

17.00 – 17.30 Magdalena Dziadek – Poznań
Apolinary Kątski jako dyrektor Warszawskiego Instytutu Muzycznego i pedagog skrzypiec20.10.2009 (wtorek)

Sala Prezydencka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (ul. Św. Marcin 87)

11.30 – 13.00 Panel dyskusyjny: Piotr Janowski in Memoriam        
    
            
Przewodniczy: Renata Suchowiejko

Piotr Janowski (1951-2008), wybitny skrzypek, laureat I Nagrody na V Konkursie im. Henryka Wieniawskiego, uczeń Ireny Dubiskiej i Jaschy Heifetza, ceniony pedagog. W pamięci słuchaczy pozostawił niezatarty ślad, dzięki swym wspaniałym interpretacjom i oryginalnej osobowości artystycznej. Jego nagrania są żywym świadectwem wielkiego talentu i wrażliwości muzycznej, które legły u podstaw sztuki wykonawczej rozwijanej przez długie lata działalności koncertowej w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Wspomnienie o Piotrze Janowskim, uzupełnione nagraniami i wypowiedziami artysty, będzie punktem wyjścia do dalszej dyskusji nad kwestią współczesnego wykonawstwa skrzypcowego, ujętego w kontekście XIX-wiecznej tradycji wirtuozowskiej.
Rozważania te będą dotyczyć trzech zagadnień:
1. Praktyki wykonawczej
2. Repertuaru wirtuozowskiego
3. Dydaktyki.

Gość specjalny: Joanna Maklakiewicz.

W panelu wzięli udział wybitni polscy skrzypkowie: Bartosz Bryła (Poznań), Michał Grabarczyk (Poznań), Józef Kolinek (Warszawa), Jan Stanienda (Wrocław), Adam Wagner (Katowice).

Od lewej: prof. Michał Grabarczyk i prof. Jan Stanienda. / Fot. K. Kułagowska

14.00 – 15.30 przerwa

15.30 – 17.00 Przewodniczy: Anne Penesco

15.30 – 16.00 Massimiliano Sala – Pistoia
Paganini and his Myth

16.00 – 16.30 Roberto Illiano – Lucca
Paganini: a Virtuoso Composer

16.30 – 17.00 Renato Ricco – Salerno
Paganini and Naples

17.00 – 17.30 przerwa kawowa

17.30 – 18.30 Przewodniczy: Dieter Gutknecht

17.30 – 18.00 Una Hunt – Dublin
George Alexander Osborne and Wieniawski’s Irish Connections

18.00 – 18.30 David Mooney – Dublin
Wieniawski's Daughter: Portrait of a Lady21.10.2009 (środa)
Sala Prezydencka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (ul. Św. Marcin 87)

10.00 – 11.30 Przewodniczy: Roberto Illiano

10.00 – 10.30 Luca Sala – Poitiers
Muzio Clementi: The Cosmopolitan Virtuoso

10.30 – 11.00 Peter Rennie – London
Searching Websites for the English Wieniawscy

11.00 – 11.30 Paweł Puczek – Katowice
Wpływ Karola Lipińskiego na rozwój i formowanie techniki Henryka Wieniawskiego

11.30 – 12.00 przerwa kawowa


PODSUMOWANIE KONFERENCJI


Organizatorzy


Organizator:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego

Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Katedra Muzykologii UAM w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Opieka naukowa:
dr Maciej Jabłoński

Opieka organizacyjna:
Katarzyna Kułagowska - Towarzystwo Muzyczne im. Henryka WieniawskiegoUwaga:

Uprzejmie informujemy, że w drugiej połowie 2011 roku, z okazji XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, ukazała się książka zawierająca teksty referatów przedstawionych na III Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej w 2009 roku. Publikacja nosi tytuł Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition


Ponadto w siedzibie Towarzystwa dostępne są wcześniejsze publikacje pokonferencyjne:

I Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna – publikacja >
II Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna – publikacja >