Joseph Grubaugh


  Joseph Grubaugh urodził się 13 maja 1950 roku. Mieszkał z rodziną w Stanach Zjednoczonych , Japonii, Hiszpanii i Francji zanim, w wieku 13 lat,  osiedlił się w San Francisco. Przed rozpoczęciem, trwającej trzy i pół roku, nauki rzemiosła u Alberta C. Muller'a w Sacramento (Kalifornia), ukończył teorię muzyki i kompozycję a w 1972 roku otrzymał stopień naukowy w dziedzinie muzyki na Uniwersytecie Pacyfiku [University of the Pacific].

W 1977 roku rozpoczął pracę u Hansa Weisshaar'a w Los Angeles, gdzie kontynuował studia nad technikami konserwacji instrumentów. Tam też poznał swoją przyszłą żonę i partnerkę Sigrun Seifert. W 1979 roku zamieszkali razem w zatoce San Francisco, rozpoczynając tym samym wspólne życie oraz pracę. W 1980 roku założyli rodzinę w Petalumie (Kalifornia), na północ od mostu Złote Wrota [Golden Gate Bridge]. W 1982 roku zbudowali razem pierwszy instrument, co dało początek tradycji wspólnego budowania i sygnowania wytworzonych przez nich dzieł sztuki lutniczej.

W 1984 roku Joseph Grubaugh zyskał uznanie zdobywając 3. nagrodę w pierwszym międzynarodowym konkursie AFVBM (Federation of Violin and Bow Maker) w Nowym Jorku (Lincoln Center). Następnie VSA (Violin Society of America) uhonorowało go, oraz jego żonę, 5 złotymi i 4 srebrnymi medalami. Co więcej, w 1998 roku obydwoje zostali wyróżnieni tytułem Hors Concours przez VSA.

W 1993 i 1994 roku małżeństwo lutników zorganizowało i wzięło udział w warsztatach w Laboratorium Konserwatorskim i Analitycznym Smithsonian (Smithsonian’s Conservation and Analytical Laboratory) na obrzeżach Waszyngtonu DC, pod patronatem AFVBM. To doświadczenie pozwoliło im kontynuować poszukiwania jeszcze lepszych technik pracy z instrumentami w ich warsztacie. Ponadto Joseph Grubaugh był wielokrotnym członkiem kadry nauczycieli Warsztatów Lutniczych w Oberlin, począwszy od ich pierwszej edycji w 1998 roku.

W 1994 roku wspólnie z żoną odnalazł skrzypce "Książę Alcantary" ["Duke of Alcantara"] Antonia Stradivariego z ok. 1732 roku, które od 1972 roku uważane były za zaginione. Oboje przyczynili się do ich powrotu na Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles. 

Obecnie małżeństwo trzy czwarte swojego czasu spędza na budowie nowych instrumentów, pozostałą jedną czwartą wykorzystuje zaś na renowację.


Joseph Grubaugh pełni funkcje:

  • członka American Federation of Violin and Bow Makers
  • członka Entente Internationale Des Maitres Luthiers et Archetiers D’Art
  • gościnnego wykładowcy  VSA oraz AFVBM
  • jurora Międzynarodowych Konkursów VSA 


Ponadto wspólnie z żoną opublikował wiele artykułów w czasopismach wydawanych przez VSA i AFVBM, jak również w takich tytułach jak: Strad i String.