Jan Snakowski


ur. 03.11.1990 r. w Zielonej Górze

Profesor: Jacek Dumanowski
Pianistka: Wiesława Pławska-Tracz

Akademia Muzyczna w Krakowie

Program:

Etap I

Franz Antoni Hoffmeister: Kaprys nr 1
Jan Sebastian Bach: Suita na wiolonczelę solo C-dur BWV 1009
Carl Stamitz: Koncert D-dur nr 1, cz. I z kadencją

Etap II

Franciszek Schubert: Sonata a-moll "Arpeggione"
Alfred Pochon: Passacaglia
Henri Vieuxtemps: Elegia op. 30

Etap III

William Walton: Koncert na altówkę (1929)