Path:  wieniawski.pl EN / Henryk Wieniawski Musical Society of Poznań / Editorial activity / Books / Henryk Wieniawski wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy

Henryk Wieniawski
as Virtuoso according to the 19th-century Press


Original title: Henryk Wieniawski –  wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy
Series: Complete Works of Henryk Wieniawski, B series
Author: Renata Suchowiejko
Publisher: The Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań
Place and date of publication: Poznań 2011
Number of pages: 452
Languages: Polish (it contains an abstract in English)
ISBN 978-83-923344-5-3