Alexander PovolotskyAlexander Povolotsky w 2001 roku.


Alexander Povolotsky urodził się na Ukrainie w rodzinie muzyków. Naukę rozpoczął w wieku pięciu lat. W 1970 roku ukończył Państwowe Konserwatorium w Odessie w klasie skrzypiec. Jest wielokrotnym zwycięzcą konkursów skrzypcowych regionalnych i całego ZSRR. W latach 1974-1984 był członkiem Orkiestry i Zespołu Skrzypcowego Teatru Wielkiego (Bolszoj) w Moskwie. W latach 1984-1990 był członkiem Państwowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w ZSRR, jak i poza jego granicami. W tym czasie także komponował muzykę dla teatrów i rozmaitych zespołów, jednocześnie dokonując wielu nagrań dla moskiewskiego radia i telewizji. W 1990 roku wyemigrował do Izraela. W 1991 roku został członkiem Izraelskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Zubina Mehty. Obecnie nadal koncertuje w Izraelu i na świecie. Od 1990 roku jest członkiem Izraelskiego Związku Kompozytorów.

Na koncercie inauguracyjnym XII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego wykonana została uwertura koncertowa, oparta na oryginalnych motywach dzieł Henryka Wieniawskiego, skomponowana przez Povolotsky'ego na specjalne zamówienie Organizatorów Konkursu: