Jesteś tutaj:  Aktualności - Towarzystwo Wieniawskiego / 21. września 2016 roku zmarł w Warszawie prof. Jan Stęszewski - wybitny polski muzykolog i etnomuzykolog

21. września 2016 roku zmarł w Warszawie prof. Jan Stęszewski - wybitny polski muzykolog i etnomuzykolog


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego polskiego muzykologa śp. prof. Jana Stęszewskiego, członka honorowego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej i wiceprzewodniczącego Komitetu Redakcyjnego „Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego”.

Łączymy się w żalu i żałobie z Bliskimi Zmarłego.
Zarząd i pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

_______________________

Jan Stęszewski - (ur. 20 kwietnia 1929 w Koźminie Wielkopolskim, zm. 21 września 2016 w Warszawie), muzykolog i etnomuzykolog. W latach 1948-52 studiował muzykologię pod kierunkiem Adolfa Chybińskiego i Mariana Sobieskiego oraz etnografię u Eugeniusza Frankowskiego i Józefa Gajka na Uniwersytecie w Poznaniu. Ponadto w latach 1951-53 uczył się gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu.

Od 1951 do 1975 pracował w Instytucie Sztuki PAN w Poznaniu, gdzie w 1965 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Problematyka historyczna kurpiowskich pieśni (promotor Józef Michał Chomiński), a w 1994 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975-2000 był kierownikiem Zakładu Muzykologii w poznańskiej uczelni. Ponadto wykładał na wielu uniwersytetach w kraju i za granicą, m.in. w Warszawie, Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Berlinie (Freie Universität), Getyndze i Gironie. Od 1973 prowadził seminarium magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jan Stęszewski w latach 1969-73 był przewodniczącym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, w latach 1973-79 prezesem ZKP, w latach 1979-99 przewodniczącym Polskiej Rady Muzycznej przy UNESCO. Był także członkiem rad i komitetów naukowych, m.in. Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, komitetów Polskiej Akademii Nauk: nauk etnologicznych i nauk o sztuce, Komisji Naukowej Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego, Rady Muzealnej Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (którego był współorganizatorem, a w latach 1987-2003 także przewodniczącym), Komisji Muzykologicznej Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w którym był współredaktorem wydawanych przez Komisję studiów muzykologicznych oraz przewodniczącym od 1996), Rady Naukowej przy Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia (wiceprzewodniczący w latach 1994-2003). Był także członkiem honorowym Pro Sinfoniki w Poznaniu (1976), Ostrołęckiego Towarzystwa Muzycznego im. Grażyny Bacewicz (1987), Polish Music Center przy Thornton School of Music University of Southern Kalifornia (2004).

Współpracował z Polskim Wydawnictwem Muzycznym (był członkiem kolegium redakcyjnego części osobowej Encyklopedii Muzycznej PWM oraz autorem wielu haseł w tejże encyklopedii), The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians oraz Die Musik in Geschichte und Gegenwart (był członkiem zespołu doradczego części osobowej). Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na etnomuzykologii, zwłaszcza na folklorze polskim, metodologii muzykologicznej oraz jej interdyscyplinarności, a także na historii muzyki polskiej od XVII do XX w. W 1997 ukazała się dedykowana jemu księga pamiątkowa – Contexts of Musicology, t. I i II pod redakcją Macieja Jabłońskiego, Danuty Jasińskiej i in. 

Jan Stęszewski został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979), Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1977), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (1989).